ชิปปิ้ง 6 เคล็ดลับพื้นฐานสำหรับการส่งออกอย่างไรให้น่าพอใจ

พูดถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าก็คงจะนึกถึงผู้ให้บริการขนส่งหรือ ชิปปิ้ง ใครก็ตามที่คิดริเริ่มจะทำธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้า โดยเฉพาะจากจีน แต่ไม่รู้ว่าต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง แนะนำขั้นตอนพื้นฐานในการทำธุรกิจส่งออกมาฝากกัน ข้อสำคัญนับว่าเป็นจุดสูงสุดของนักธุรกิจ เพราะการติดต่อกับต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนและปัญหาหลายๆอย่าง และในการจะเริ่มทำธุรกิจนี้ เราควรที่จะเริ่มต้นอย่างไรไม่ให้พลาด ไปดูเคล็ดลับการทำธุรกิจ

zชิปปิ้ง 6 เคล็ดลับพื้นฐานสำหรับการส่งออกอย่างไรให้น่าพอใจ ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 6 เคล็ดลับพื้นฐานสำหรับการส่งออกอย่างไรให้น่าพอใจ 1x1

 6 เคล็ดลับพื้นฐานสำหรับการส่งออกอย่างไรให้น่าพอใจ Photos by pexels.com

เอกสารการส่งออก

ในการทำธุรกิจด้านการขนส่งจะเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรโดยตรง ฉะนั้น จะต้องมีการจัดการเรื่องเอกสารต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเราจะต้องจัดเตรียมให้พร้อม

ทำการตลาด

มองหาตลาดที่สินค้าเราตอบโจทย์ที่สุด อาจเริ่มจากคนรู้จักหรือเพื่อนสนิทและต้องมีศักยภาพและประสิทธิภาพเป็นอย่างดี อีกอย่าง คือ การทำตลาดกับนายหน้าที่เป็นสมาชิกของกรมการส่งเสริมการส่งออก โดยให้นายหน้าเป็นคนดำเนินการ และอีกทางคือการตลาดทางอินเทอร์เน็ต

การตกลงซื้อขายระหว่างประเทศ

การที่จะส่งสินค้าได้นั้น จะต้องเกิดจากการที่มีการซื้อขายกันระหว่างประเทศ โดยผู้ซื้อหรือนำเข้าและผู้ขายหรือผู้ส่งออก ซึ่งอยู่คนละประเทศจะต้องตกลงซื้อขายสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้ สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องสัญญาซื้อขาย ซึ่งนับว่าเป็นหลักฐานร่วมกันเพื่อป้องกันการบิดพลิ้ว หรือสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น อีกทั้งเป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อการส่งออกด้วย

zชิปปิ้ง 6 เคล็ดลับพื้นฐานสำหรับการส่งออกอย่างไรให้น่าพอใจ ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 6 เคล็ดลับพื้นฐานสำหรับการส่งออกอย่างไรให้น่าพอใจ 1x1

ชิปปิ้ง 6 เคล็ดลับพื้นฐานสำหรับการส่งออกอย่างไรให้น่าพอใจ Photos by pexels.com

การเตรียมสินค้า

เมื่อทำการซื้อสินค้ามาแล้ว ผู้ส่งออกจะต้องเตรียมสินค้าให้พร้อมกับการส่งออกก่อนกำหนดส่งสินค้า ทำการทดสอบคุณภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อยการขนส่งสินค้า

ควรตรวจสอบการขนส่งสินค้าก่อนว่ามีตารางเดินเรือหรือเที่ยวบินในช่วงที่ต้องการส่งสินค้าหรือไม่ และควรจองรถบรรทุกสำหรับบรรทุกสินค้าไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกแก่ผู้ทำการขนส่งในการจัดเตรียมสินค้าบรรทุกในเที่ยวที่ต้องการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อมาจัดทำใบกำกับสินค้าหรือบัญชีราคาสินค้า เพราะต้องนำไปใช้ทั้งก่อนและหลังการส่งออก

Shipping

แน่นอนว่าธุรกิจการนำเข้าและส่งออกจะต้องเกี่ยวกับshipping เพราะจะช่วยในเรื่องการจัดการขนส่งและดำเนินงานพิธีการศุลกากรทั้งหมด มีหลายบริษัทให้เลือกใช้บริการ ฉะนั้น เราสามารถตรวจเช็คและใช้บริการบริษัทที่เชื่อถือ ไว้ใจได้

การทำธุรกิจการนำเข้าและส่งสินค้ากับต่างประเทศนั้นย่อมมีความยุ่งยากกว่าการทำธุรกิจในประเทศ ฉะนั้นต้องการที่จะทำธุรกิจชิปปิ้งต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งข้อมูล เงิน และบุคลากรให้พรัอม รวมไปถึงสินค้าที่ต้องตรวจสอบว่าสามารถขนส่ง อย่างการหาเว็บไซต์ตัวแทนนำเข้าสินค้าที่ดี ได้มาตราฐานมาเป็นตัวแทนในการนำส่งสินค้าให้ได้มากทีสุด เช่น Yale Logistics ที่พร้อมให้บริการการขนส่งนำเข้าอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมระบบการตรวจสอบสินค้าอย่างมีมาตราฐาน


cover photos by pexels.com