ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง 8 Events กระตุ้นยอดขาย Shopping Online

ชิปปิ้ง ข้อมูลจาก Washington Post ระบุว่า ยอดขายสินค้าลดราคาออนไลน์ในวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving)  และวันจันทร์หลังวันขอบคุณพระเจ้า (Cyber Monday) ได้เพิ่มสูงขึ้น 6% ในปี 2018 และมากกว่า 7.9 พันล้านของยอดขายสินค้าลดราคาออนไลน์เกิดขึ้นในวันเดียวคือวัน Cyber Monday ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า อีเว้นท์ต่างๆ เหล่านี้ ช่วยกระตุ้นยอดขายและเพิ่มรายได้มหาศาลให้กับร้านค้าปลีกออนไลน์เป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ผู้บริโภคในยุคนี้ ไม่มีใครไม่สนใจสินค้าลดราคา เพราะฉะนั้น ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นผู้ค้าปลีก omni-channel หรือผู้ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซออนไลน์ และต้องการที่จะขยายธุรกิจให้เติบโต มีรายได้ต่อปีเพิ่มมากขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมช็อปปิ้งออนไลน์ในวันต่อไปนี้ จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 1. Boxing Day 26 December 2019 หนึ่งในอีเว้นท์ที่ใหญ่ที่สุดในการขายปลีก วันบ็อกซิ่งเดย์ นิยมจัดขึ้นในช่วงวันคริสต์มาส โดยห้างสรรพสินค้าทั่วโลกจัดกิจกรรมอีเว้นท์ดึงดูดลูกค้าจำนวนมาก ด้วยการลดราคาสินค้าเพื่อระบายสต๊อกสินค้าหลังเทศกาลคริสต์มาส แต่ด้วยการช็อปปิ้งออนไลน์ตอนนี้มีสัดส่วนมากกว่า 7% ของยอดค้าปลีกทั้งหมด และคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ถึง 15 % ภายในปี 2566 ไม่ใช่เพียงผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิม Boxing …

ชิปปิ้ง 8 Events กระตุ้นยอดขาย Shopping Online Read More »

ชิปปิ้ง Logistics อาชีพมาแรงของคนยุคใหม่

ชิปปิ้ง หนึ่งในธุรกิจด้าน Logigtics ที่กำลังมาแรงจากการสื่อสารไร้พรมแดนได้เข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ตลาดแรงงานด้านนี้เติบโตตามและกำลังได้รับความสนใจในยุคดิจิทัลนี้

ชิปปิ้ง 7 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ปริญญาโทโลจิสติกส์ปี 2018

ชิปปิ้ง เพราะธุรกิจโลจิสติกส์ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้แรงงานด้านนี้เป็นที่ต้องการของตลาด มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก จึงเปิดหลักสูตรเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์เพื่อผลิตบุคลากรด้านนี้โดยเฉพาะ  ข้อมูลจาก Bureau of Labor & Statistics ระบุว่ารายได้เฉลี่ยของอาชีพโลจิสติกส์หรืออุตสาหกรรมชิปปิ้งในปี 2016 อยู่ที่ 74,170 US/ปี หรือราว 2 ล้านกว่าบาท เฉลี่ยเดือนละเกือบ 2 แสนบาท ทั้งยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  Yalelogistics ได้รวบรวม 7 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านโลจิสติกส์ในสหรัฐฯ ปี 2018 เรียงลำดับจากคะแนนสอบเข้ามาก-น้อย (อ้างอิงข้อมูลจาก  www.collegechoice.net )   Massachusetts Institute of Technology (MIT) MIT ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากนิตยสาร Forbes และ Washington Monthly โปรแกรมโลจิสติกส์ของที่นี่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง MIT และมหาวิทยาลัย Zaragoza ของสเปน โดย Eduniversity หน่วยงานจัดอันดับระดับอุดมศึกษาประเทศฝรั่งเศส ยกให้โปรแกรมโลจิสติกส์ของ MIT เป็นอันดับ …

ชิปปิ้ง 7 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ปริญญาโทโลจิสติกส์ปี 2018 Read More »

ชิปปิ้ง Green Logistic ขนส่งทางไกล หัวใจสีเขียว

ชิปปิ้งเป็นหนึ่งในรูปแบบการขนส่งที่เรียกว่า Logistics ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมให้สามารถบริหารจัดการและจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังที่ยังดำเนินการอยู่ สินค้าสำเร็จรูป และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคุ้มค่า จากแหล่งต้นทางไปจนถึงปลายทางเพื่อการบริโภคของผู้บริโภค  อีกทั้งชิปปิ้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในแง่การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันด้วย         การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและการบริหารงานเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์  ส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นเฉพาะการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก หลายประเทศเริ่มตื่นตัวและเล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง เช่น มลภาวะทางอากาศ จึงนำไปสู่แนวคิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า “Green Logistics”             Green Logistics คือการดำเนินงานด้านการขนส่ง ที่มุ่งเน้นการลดมลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากก๊าซ Carbon dioxide (CO2) ซึ่งเกิดการเผาผลาญน้ำมันจากรถบรรทุก และการใช้ระบบการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ การลดต้นทุนในระบบโลจิสติกส์โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ศูนย์กระจายสินค้า ที่ทำให้จำนวนรอบการขนส่งสินค้าลดลงได้  การทำ Repackaging และ Re-used Packaging ในศูนย์กระจายสินค้า ก็สามารถทำให้มลภาวะลดลงอย่างเห็นได้ชัดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงสินค้าบนพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการจำกัดน้ำหนักสินค้าที่จะบรรทุกหรือบรรจุตู้คอนเทนเนอร์อีกด้วย …

ชิปปิ้ง Green Logistic ขนส่งทางไกล หัวใจสีเขียว Read More »

ชิปปิ้ง 5 เทรนด์ Digital จีน ก้าวล้ำไปไกลในปี 2020

จีน ไม่ได้เป็นเพียงประเทศ ที่เป็นผู้นำพัฒนาการทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น  แต่ยังรวมไปถึงด้านดิจิทัลที่ก้าวล้ำของโลก อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการค้าและการให้บริการทางด้านชิปปิ้งหรือโลจิสติกส์ ขนส่งข้ามประเทศอีกด้วย  โดยข้อมูลจากสมาคมดิจิทัลไทย ภายในงานเสวนา ‘BIG Change to BIG Change Future Economy & Internet Governance’ สรุปเทรนด์จีน ในปี 2020 ไว้อย่างน่าสนใจ ดังต่อไปนี้   นครหางโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 เมืองเก่าแก่ของประเทศจีน จะพัฒนากลายเป็นเมืองดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ และคนในเมืองก็กำลังจะกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลไปในที่สุด เนื่องจากไม่ว่าจะทำอะไร ผู้คนในนครหางโจว จะใช้แอปพลิเคชั่นเป็นหลักในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร การซื้อตั๋วโดยสารรถไฟ รวมไปถึงการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งต่อไปนี้ เราจะไม่เห็นคนจีนยืนอยู่ข้างทางกันอีกต่อไปแล้ว ประเทศจีนใช้ Big Data ในการทำนายอนาคต รวมไปถึงการหาลูกค้า (Big Data คือข้อมูลของลูกค้าที่ได้จากการลงทะเบียนใช้งาน จากการลงแอปพลิเคชั่น) ยกตัวอย่างสินค้าที่ขายในที่โจ่งแจ้งไม่ได้ เช่น เจลหล่อลื่น (18+) หากอยากทำตลาดในไทย แต่ไม่มี …

ชิปปิ้ง 5 เทรนด์ Digital จีน ก้าวล้ำไปไกลในปี 2020 Read More »