นำเข้าจากจีน กับหน้าที่ของผู้ให้บริการชิปปิ้งในการขนส่งสินค้า

หลายๆ คนคงเคยสั่งสินค้าและนำเข้าสินค้าจากจีนมาเพื่อใช้งานหรือเพื่อทำธุรกิจค้าขาย ซึ่งการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้านั้นมักจะทำผ่านผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน หรือที่เรียกว่าผู้ให้บริการชิปปิ้งนั่นเอง ซึ่งจะเป็นตัวเลือกที่ให้ผู้ใช้บริการได้นำเข้าสินค้าได้ง่ายกว่า ลดขั้นตอนยุ่งยากในการดำเนินการให้ผู้รับบริการนำเข้าสินค้าจัดการด้านเอกสารและการดำเนินการขนส่งสินค้าให้ โดยการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศจีนมีสินค้าเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีราคาที่ถูก ทำให้สามารถนำเข้ามาจำหน่ายก็ได้กำไรดี จึงทำให้เป็นสาเหตุที่ธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นเติบโตเป็นอย่างมาก

ซึ่งการดำเนินการการนำเข้าจากจีนนั้น ก็มีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรอย่างละเอียด จึงจะสามารถทำการขนส่งสินค้ามาให้ถึงมือผู้รับได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ที่เรียกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของผู้ให้บริการชิปปิ้งที่ดี โดยจะมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

นำเข้าจากจีน กับหน้าที่ของผู้ให้บริการชิปปิ้งในการขนส่งสินค้า นำเข้าจากจีน นำเข้าจากจีน กับหน้าที่ของผู้ให้บริการชิปปิ้งในการขนส่งสินค้า 1x1

นำเข้าจากจีน กับหน้าที่ของผู้ให้บริการชิปปิ้งในการขนส่งสินค้า

Photo Credit By : Freepik

ดำเนินการด้านการจัดการเอกสารอย่่างละเอียด

หลังจากมีการติดต่อในเรื่องการนำเข้าสินค้าแล้ว หน้าที่ต่อมาของผู้ให้บริการชิปปิ้งก็คือการดำเนินการทางด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อขอข้อมูลด้านเอกสารจากทางโกดังสินค้า และส่งใบนำส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการลดความยุ่งยากในการดำเนินการให้แก่ผู้ใช้บริการในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนิการด้านเอกสารนั่นเอง 

ดำเนินการติดต่อเรื่องการนำเข้ากับกรมศุลกากร

โดยก่อนที่สินค้าจะถูกอนุมัติให้สามารถนำเข้าจากจีนมายังประเทศไทยได้ ก็จะต้องมีการติดต่อดำเนินเรื่องกับทางกรมศุลกากรและดำเนินเอกสารทางด้านราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องภาษี ที่เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการนำเข้าสินค้า ที่เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการชิปปิ้งอีกเช่นกันในการดำเนินการตามข้อปฏิบัติให้ถูกต้องและละเอียดเพื่อที่จะสามารถนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทยได้อย่างไม่ล่าช้า 

ดำเนินการจัดส่งสินค้าจากต้นทางมายังปลายทาง

เมื่อดำเนินการด้านเอกสารกับกรมศุลกากรแล้ว ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทย ที่การขนส่งสินค้านั้นจะมีระยะเวลาการดำเนินการที่ใช้เวลาพอสมควร ตามระยะทางและประเภทของการขนส่ง ที่ผู้ให้บริการชิปปิ้งจะต้องมีการตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องเพื่อป้องกันสินค้าสูญหายหรือเสียหายในระหว่างและหลังการขนส่งสินค้าได้ อีกทั้งความรับผิดชอบในด้านการขนส่งสินค้าให้รวดเร็วที่สุดเพื่อป้องกันความล่าช้าไม่ให้เกินจากระยะเวลาที่กำหนด เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการได้อย่างดีที่สุด

โดยทางบริษัทผู้ให้บริการชิปปิ้งนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการขนส่ง การดำเนินเรื่องทางด้านเอกสารและเรื่องภาษี ขั้นตอนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้า จนมาถึงขนส่งสินค้ามาให้ถึงมือผู้รับ ที่ผู้ให้บริการนำเข้าจากจีนที่ดีควรจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างเป็นมืออาชีพเพื่อความราบรื่นในการขนส่งสินค้าอย่างไร้ปัญหาระหว่างการนำเข้า โดยเฉพาะการดำเนินการด้านเอกสารที่ต้องยื่นเรื่องต่อกรมศุลกากร ที่ต้องมีเอกสารการนำเข้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ที่ผู้ให้บริการชิปปิ้งที่ดีต้องมีการดำเนินการอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนการขนส่ง และสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาขาย ก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลและวางแผนการนำเข้าสินค้าให้ดีเพื่อความสะดวกในการนำเข้าสินค้าได้อย่างราบรื่น อ่านบทความ Form E : พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ วางแผนนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายให้คุ้มค่า

.

.

Cover Photo By : Freepik