ชิปปิ้ง 5 เทรนด์ดิจิทัลจีน เดินหน้าในปี 2020 Yale Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 เทรนด์ Digital จีน ก้าวล้ำไปไกลในปี 2020 5                                            2020 Yalelogistics 1024x537

ชิปปิ้ง 5 เทรนด์ Digital จีน ก้าวล้ำไปไกลในปี 2020

จีน ไม่ได้เป็นเพียงประเทศผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงด้านดิจิทัลที่ก้าวล้ำ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และชิปปิ้งด้วย