วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)

ลงทะเบียนออนไลน์กับกรมศุลกากร

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีสั่งสินค้า yaleLogisticsicon13  300x230

ลงทะเบียน

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีสั่งสินค้า yaleLogisticsicon14  300x230

ส่งรายการสินค้า​

ทางอีเมล cs@yalelogistics.co.th จากนั้น ติดต่อทางไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง เพื่อระบุข้างกล่องและเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่โกดังจีน รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีสั่งสินค้า yaleLogisticsicon15  300x230

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน

เข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า