วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีสั่งสินค้า 007 300x300

ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล 
cs@yalelogistics.co.th

แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @yalelogistics
รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง แล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับ
ตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีน
ของ Yalelogistics รหัสจ่าหน้ากล่อง
ในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน
1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง
陈焕廷 13422380587  广州市花都区镜湖大道富邦路 (รหัสจ่าหน้ากล่อง) 高维大厦仓库

ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล cs@yalelogistics.co.th
แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @yalelogistics
รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง แล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่
ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีน
ของ Yalelogistics รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน
1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง
陈焕廷 13422380587  广州市花都区镜湖大道富邦路
(รหัสจ่าหน้ากล่อง) 高维大厦仓库

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีสั่งสินค้า 008 300x300

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจวชำระค่าภาษีแล้ว
แนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี
หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออกในหน้าดูรายการ
เมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว เมื่อสินค้า
ถูกส่งออกจากจีน ค่าขนส่งจะปรากฎขึ้นให้ชำระ
ค่าขนส่งแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน
ในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตาม
สถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจวชำระค่าภาษีแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออกในหน้าดูรายการ
เมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากจีน
ค่าขนส่งจะปรากฎขึ้นให้ชำระค่าขนส่งแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน
ในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ 
เลือกใช้ YaleLogistics
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้าขนส่งสินค้าจากจีนกับเรา
Line: @yalelogistics โทร 02-114-7540

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เลือกใช้ YaleLogistics
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้าขนส่งสินค้าจากจีนกับเรา
Line: @yalelogistics โทร 02-114-7540