วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีสั่งสินค้า yaleLogisticsicon14  300x230

ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล cs@yalelogistics.co.th แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @yalelogistics รอรับรหัสจ่าหน้ากล่องแล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ผู้รับ ตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีนของ YaleLogistics  รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง 陈焕廷 13422380587  广州市花都区镜湖大道富邦路 (รหัสจ่าหน้ากล่อง) 高维大厦仓库

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีสั่งสินค้า yaleLogisticsicon15  300x230

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจว ชำระค่าภาษีแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออกในหน้าดูรายการเมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากจีนค่าขนส่งจะปรากฎขึ้นให้ชำระค่าขนส่ง แล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เลือกใช้ YaleLogistics สมัครสมาชิกเพื่อเริ่มนำเข้าขนส่งสินค้าจากจีนกับเรา

ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล cs@yalelogistics.co.th
แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @yalelogistics
รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง แล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่
ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีน
ของ Yalelogistics รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน
1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง
陈焕廷 13422380587  广州市花都区镜湖大道富邦路
(รหัสจ่าหน้ากล่อง) 高维大厦仓库