nam

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563                            5                                          2563 Yalelogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563

5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563 ที่มีการนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งสู่ยุคดิจิทัล

Freight Forwarder ตัวช่วยที่ดีที่สุดของผู้นำเข้า-Yalelogistics freight forwarder Freight Forwarder ตัวช่วยที่ดีที่สุดของผู้นำเข้า Freight Forwarder                                              Yalelogistics 1024x536

Freight Forwarder ตัวช่วยที่ดีที่สุดของผู้นำเข้า

Freight Forwarder ตัวช่วยที่ดีที่สุดของผู้นำเข้า มีบทบาทสำคัญในระบบโลจิสติกส์ ทั้งลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และเป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าไปทั่วโลกได้อย่างครบวงจร

Form E เอกสารสำคัญ ของการนำเข้าสินค้าจากจีน-Yalelogistics form e Form E เอกสารสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากจีน Form E                                                      Yalelogistics 1 1024x536

Form E เอกสารสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากจีน

Form E เอกสารสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากจีน ที่มีสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีนำเข้าจากจีนมาไทย ตามข้อตกลงระหว่างอาเซียนกับจีนหรือ ACFTA

นำเข้าสินค้าจากจีนมีเฮ ศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับ Doing Business-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนมีเฮ! ศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับ Doing Business                                                                        Doing Business Yalelogistics 2 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนมีเฮ! ศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับ Doing Business

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ เมื่อกรมศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจไว้ 5 มาตรการ

นำเข้าสินค้าจากจีน How To จัดการกับความล่าช้าในการขนส่ง-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน How To จัดการกับความล่าช้าในการขนส่ง How To                                             Yalelogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน How To จัดการกับความล่าช้าในการขนส่ง

How To จัดการกับความล่าช้าในการขนส่ง ที่ส่งผลต่อชื่อเสียง ความภักดีของลูกค้าและกำไรของธุรกิจ อันเป็นสาเหตุให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ชิปปิ้งจีน จับตา..สถานการณ์ COVID-19 ต่อตลาดขนส่งตู้คอนเทนเนอร์-Yalelogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน จับตา..สถานการณ์ COVID-19 ต่อตลาดขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

ชิปปิ้งจีน จับตา..สถานการณ์ COVID-19 ต่อตลาดขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

จับตา..สถานการณ์ COVID-19 ต่อตลาดขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แรงงานและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยคาดการณ์ไว้อยู่ 3 กรณี

ชิปปิ้งชั้นนำ มุ่งสู่ Green Logistics ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์-Yalelogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้งชั้นนำ มุ่งใช้ Green Logistics สู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์                                Green Logistics                              Yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้งชั้นนำ มุ่งใช้ Green Logistics สู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

กระแสสีเขียวกำลังมาแรงและได้แทรกซึมเกือบทุกพื้นที่ รวมถึงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ได้มีการนำแนวคิด Green Logistics มาใช้ในห่วงโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง

ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมขนส่ง ที่มีอิทธิพลต่อวงการธูรกิจ-Yalelogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมขนส่ง ที่มีอิทธิพลต่อวงการธุรกิจ                                                                           Yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมขนส่ง ที่มีอิทธิพลต่อวงการธุรกิจ

สถิติอุตสาหกรรมขนส่ง ที่มีอิทธิพลต่อวงการธุรกิจ ทำให้เกิดการบูรณาการเครือข่ายโลจิสติกส์หลายรูปแบบเข้าด้วยกันและมีแนวโน้มการเติบโตที่มากขึ้นเรื่อยๆ

นำเข้าสินค้าจากจีน ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อย ในการนำเข้าและส่งออก-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อย ในการนำเข้าและส่งออก                                                                      Yalelogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อย ในการนำเข้าและส่งออก

ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อยในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งจะต้องมีการเดินพิธีการศุลกากรและชำระภาษีอากรตามกฏหมาย ทำให้ถูกปรับเป็นเงินและมีโทษทางกฎหมายบ่อยครั้งเนื่องจากทำผิดกฏหมาย 5 ประเภทนี้

ชิปปิ้ง TRM สำคัญอย่างไรในการขนส่ง yalelogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง TRM สำคัญอย่างไร ในอุตสาหกรรมการขนส่ง TRM                                  yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้ง TRM สำคัญอย่างไร ในอุตสาหกรรมการขนส่ง

การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า อนาคตของการขนส่งจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการความสัมพันธ์การขนส่ง TRM