pan

ชิปปิ้งจีน พาเลทวางสินค้า yalelogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน จำเป็นต้องใช้พาเลท (Pallets) สำหรับวางสินค้าหรือไม่ ?                                      yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน จำเป็นต้องใช้พาเลท (Pallets) สำหรับวางสินค้าหรือไม่ ?

การขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย จำเป็นต้องใช้พาเลทสำหรับวางสินค้าหรือไม่ ? เป็นคำถามที่ผู้นำเข้าถามเข้ามามากมายถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ วันนี้เรามีข้อดีของการใช้พาเลทสินค้ามาฝากเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต อย. Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่จะสามารถนำเข้ามาได้ทันที โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ออกกฎควบคุมสินค้าบางชนิด ที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจาก อย. ก่อนนำเข้า เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคหรือนำไปจำหน่ายต่อ

นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบแบบชั่งกิโลและถูกกฎหมาย Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบการนำเข้าแบบชั่งกิโล VS แบบถูกกฎหมาย                                                              Yale Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบการนำเข้าแบบชั่งกิโล VS แบบถูกกฎหมาย

การนำเข้าสินค้าจีนในปัจจุบัน มีทั้งการนำเข้าแบบถูกกฎหมาย และแบบที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพิธีการนำเข้าของกรมศุลกากร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกจับและถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ วันนี้เรามีข้อมูลเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆ ระหว่างการนำเข้าแบบชั่งกิโลและแบบถูกต้องตามกฎหมาย มาดูกันว่าทั้งสองประเภทนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร

ชิปปิ้งจีน 5 แนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ในอนาคต yalelogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 5 แนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ (Logistics) ในอนาคต 5                                           yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน 5 แนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ (Logistics) ในอนาคต

การขนส่งในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการข้ามชาติที่เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้น ทำให้รูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความรวดเร็วเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอีกต่อไป ผู้ให้บริการขนส่งจึงจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ทางการแข่งขันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการแข่งขันรุนแรง

Shippingจีน ประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี Yalelogistics shippingจีน Shippingจีน ประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 อันดับแรก                                                       Yalelogistics 1024x536

Shippingจีน ประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 อันดับแรก

จีนเป็นประเทศที่ไทยมีการนำเข้าสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ส่วนหนึ่งมาจากได้รับการยกเว้นค่าภาษีนำเข้าจากต่ำสุด 0% ตามข้อตกลง ACFTA (อาเซียน-จีน) โดยมีสินค้ากว่า 8,000 รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งนอกเหนือจากข้อตกลง ACFTA แล้ว ไทยยังได้ทำข้อตกลงทางการค้าเสรีอื่นๆ อีก อ่านเพิ่มเติมได้เลย

Shipping จีนนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย yalelogistics shipping จีน Shipping จีน นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย ง่ายและประหยัด                                              yalelogistics 1024x536

Shipping จีน นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย ง่ายและประหยัด

Yalelogistics ผู้นำเข้าสินค้าจีนแบบถูกกฎหมาย ที่มีประสบการณ์ทำงานมายาวนาน จะช่วยให้คุณเลิกหนีตำรวจ หลบหน้าสรรพากร และชิ่งศุลกากรอีกต่อไป

ชิปปิ้งจีน นิยามของต้องห้าม & ต้องกำกัด Yale Logistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน นิยามของคำว่าสินค้าต้องห้าม VS สินค้าต้องกำกัด                                           Yale Logistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน นิยามของคำว่าสินค้าต้องห้าม VS สินค้าต้องกำกัด

เพราะไม่ใช่ว่าสินค้าทุกชนิดบนโลกจะนำเข้ามาภายในประเทศได้ทั้งหมด มีสินค้าบางชนิดที่ทางรัฐเข้มงวดในการนำเข้า และถือเป็นสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการนำเข้าที่ละเอียดมากขึ้น

ชิปปิ้ง 8 Events กระตุ้นยอดขาย Shopping Online Yalelogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 8 Events กระตุ้นยอดขาย Shopping Online             size web 3 1024x536

ชิปปิ้ง 8 Events กระตุ้นยอดขาย Shopping Online

เชื่อไหมว่า แคมเปญลดราคาของร้านค้าบนแพลตฟอร์มต่างๆ ช่วยกระตุ้นยอดขายและเพิ่มรายได้มหาศาลให้กับร้านค้าปลีกออนไลน์ เพราะไม่มีใคร ที่ไม่ชอบของลดราคา