Shipping ธุรกิจออนไลน์กับความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการต้องรับมือ

การประกอบธุรกิจออนไลน์ในทุกๆ วันนี้ ต่างก็ช่วยสร้างรายได้และสร้างกำไรให้แก่ผู้ประกอบการกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากใครๆ ก็สามารถประกอบอาชีพขายสินค้าออนไลน์ได้ แถมยังเป็นช่องทางการสร้างกำไรได้อย่างดี ทั้งเพื่อสร้างรายได้ประจำหรือรายได้เสริมก็ตาม นอกจากนี้ช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบันก็มีช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถค้าขายออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้เกิดผู้ประกอบการค้าขายสินค้าออนไลน์ขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันนั้น การที่มีความง่ายและสะดวกในการกระกอบกิจการค้าขายออนไลน์ อีกทั้งยังเกิดธุรกิจออนไลน์ที่มีคู่แข่งมากยิ่งขึ้น ก็ส่งผลต่อความเสี่ยงในการประกอบกิจการค้าขายออนไลน์ที่ผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์ต้องตระหนักและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการของตนเองได้ 

โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจการประกอบการสินค้าออนไลน์นั้น ก็อาจเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในด้านการแข่งขันกันทางการประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์ ที่มีการขายสินค้าประเภทเดียวกันมากยิ่งขึ้น นั่นก็จะส่งผลต่อยอดขายของทางร้านที่มีน้อยลง หากไม่มีการปรับเทคนิคการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าได้ดีเท่ากับร้านอื่นๆ ก็จะทำให้ร้านขายสินค้าออนไลน์ของเราตกต่ำลงได้เช่นกัน

*อ่านบทความ Shipping ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยเพื่อจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการ*

Shipping ธุรกิจออนไลน์กับความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการต้องรับมือ shipping Shipping ธุรกิจออนไลน์กับความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการต้องรับมือ 1x1

Shipping ธุรกิจออนไลน์กับความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการต้องรับมือ

Photo by rawpixel on Unsplash

ความเสี่ยงจากสาเหตุต่อมาก็คือในแง่ของการให้บริการ นั่นก็มาจากการที่เกิดการแข่งขันสูง ทำให้เกิดการเปรียบเทียบของลูกค้าระหว่าร้านที่ขายสินค้าประะเภทเดียวกัน ที่ผู้ซื้อก็จะมีการตัดสินใจว่าจะซื้อร่้านไหน โดยใช้การบริการจากทางร้านเป็นตัววัด ทว่ามีความใส่ใจในการขายกับลูกค้า อีกทั้งบริการในการขนส่งที่รวดเร็วมากน้อยเพียงใด ที่จะเป็นตัววัดในการเลือกซื้อของผู้ใช้บริการได้

นอกจากนี้ การกำหนดราคาของสินค้าประเภทเดียวกันที่มีราคาแตกต่างก็เป็นความเสี่ยง เพราะการขายสินค่้าออนไลน์มักจะไม่มีมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แน่นอน ผู้ขายแต่ละร้านสามารถเลือกที่จะกำหนดราคาสินค้าของตนเองได้ ซึ่งความเสี่ยงก็คือถ้าหากว่ามีสินค้าประเภทเดียวกันแต่ร้านค้าที่มีการเสนอราคาที่ถูกกว่าก็จะได้้เปรียบในการเพิ่มยอดขายมากกว่า เนื่องจากผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าที่มีราคาถูกกว่าและซื้อตามความพอใจได้

การโปรโมทร้านค้าก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องมีการอัพเดตสินค้าและร้านค้าอยู่ตลอดเพื่อเรียกความสนใจและความต้องการซื้อของผู้ซื้อ หากไม่มีการอัพเดตสินค้าเรื่อยๆ ก็จะทำให้ผู้ซื้อเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าจากร้านอื่นและส่งผลต่อความเสี่ยงในด้านยอดขายอีกทั้งกลุ่มลูกค้าที่ผันแปรไปได้อย่างง่ายดาย

ความเสี่ยงในการประกอบการออนไลน์อาจขึ้นได้อยู่เสมอและเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบกิจการต้องให้ความสำคัญเพื่อการรับมือกับความเสี่ยงที่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการประกอบธุรกิจออนไลน์ได้เช่นกัน โดยการวางแผนการจัดการเพื่อการรับมือและแก้ปัญหากับความเสี่ยงต่างๆ สำหรับการประกอบธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมากที่สุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการออนไลน์ขายสินค้้าโดยการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจาก Shippingจีน มาขาย เพราะว่าได้สินค้าในราคาที่ถูกและสร้างกำไรได้อย่างมาก โดยก็ต้องมีการวางแผนการและการจัดการการนำเข้าสินค้ามาขายเพื่อผลประโยชน์และกำไรจากสินค้าได้อย่างมากที่สุด อ่านบทความ Form E : พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ วางแผนนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายให้คุ้มค่า

.

.

Cover Photo by rawpixel on Unsplash