ค่าบริการขนส่งจีนทางรถไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย

 • กิโลกรัมละ 29 บาท ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)
 • ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
 • ค่าบริการ Form E 3,000 บาท​
 • ค่าบริการตีลังไม้ ลบ.ม. ละ 2,000 บาทขั้นต่ำ 300 บาท
 • ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย

 • กิโลกรัมละ 29 บาท ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)
 • ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
 • ค่าบริการ Form E 3,000 บาท​
 • ค่าบริการตีลังไม้ ลบ.ม. ละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
 • ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท

ค่าบริการขนส่งจีน

ค่าขนส่งจากจีนมาไทยไม่เหมาตู้ทางรถ (LCL)

ชิปปิ้ง ค่าบริการ              Yalelogistics1 768x340

ค่าบริการแพ็คสินค้า

ชิปปิ้ง ค่าบริการ                                           Yalelogistics 768x175
นำเข้าสินค้าจากจีน คิดน้ำหนัก ชิปปิ้ง ค่าบริการ Yale 222 01 800x701 300x263

คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม) 
น้ำหนักรวม x อัตราค่าขนส่ง

คิดแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาตร x อัตราค่าขนส่ง โดยที่ ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง

หมายเหตุ : ใช้อัตราที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดค่าขนส่งตามเกณฑ์ Logistics สากล

คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม) น้ำหนักรวม x อัตราค่าขนส่ง

คิดแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) ปริมาตร x อัตราค่าขนส่ง
โดยที่ ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง

หมายเหตุ : ใช้อัตราที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดค่าขนส่งตามเกณฑ์ Logistics สากล

ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

ค่าบริการขนส่งในไทย

ชิปปิ้ง ค่าบริการ Table Delivery Cost 20 min 600x176 300x88
ชิปปิ้ง ค่าบริการ yalelogisticsnim 25

เงื่อนไขการใช้บริการ Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110 โทรศัพท์ 088-0228226 , 074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา)  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-090-5993 , 0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim Express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim Express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กก.
 2. สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซม.
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง
ชิปปิ้ง ค่าบริการ Table Delivery Cost 19 min 600x135 300x68
ชิปปิ้ง ค่าบริการ yalelogisticskerry

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry Express ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง + ยาว + สูง รวมกัน ต้องไม่เกิน 180 ซม. เช่น กว้าง 30 ซม. + 65 ซม.+ 55 ซม. = 150 ซม.
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry Express ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
ชิปปิ้ง ค่าบริการ    600x135 300x68
ชิปปิ้ง ค่าบริการ yalelogistics

เงื่อนไขการใช้บริการ รถรับจ้างทั่วไป

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร  การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ
ในกรณีรับสินค้าด้วยตนเองที่โกดัง ถ้าสินค้ามีน้ำหนักต่อชิ้นเกิน 500 กก. หรือปริมาตรต่อชิ้นเกิน 2 ลบ.ม. ระบบจะปรับโดยอัตโนมัติ เป็นจัดส่งโดยการเหมารถของบริษัทเท่านั้น

 • พื้นที่นอกเหนือจากตาราง โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
 • Line : @yalelogistics
 • โทร : 02-114-7540
 • พื้นที่นอกเหนือจากตาราง โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
 • Line : @yalelogistics
 • โทร : 02-114-7540