นำเข้าสินค้าจากจีน

เอกสารครบถ้วน จัดส่งถึงที่ทั่วไทย เพียงกิโลกรัมละ 19 บาท

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องความถูกต้อง​

ทำไมต้องขนส่งกับ YaleLogistics

 • นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย​
 • จัดทำ Form E ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%​
 • รู้ค่าใช้จ่ายก่อนส่งไม่มีดอกจัน​
 • เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด​
 • จัดทำใบขนและใบเสร็จศุลกากรครบถ้วนถูกต้อง
 • ติดตามสถานะการขนส่งได้บนเว็บไซต์
นำเข้าสินค้าจากจีน คิดน้ำหนัก นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก Yale 222 01 800x701 300x263
คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม)

น้ำหนักรวม x อัตราค่าขนส่ง

คิดแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาตร x อัตราค่าขนส่ง โดยที่ ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง

หมายเหตุ : ใช้อัตราที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดค่าขนส่งตามเกณฑ์ Logistics สากล

ค่าขนส่ง
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon11 300x230

เดินพิธีการศุลกากร​

ใบขน ใบกำกับภาษี ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon12 300x230

ขนส่งทางรถ​

แบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย ระยะเวลา 3 - 5 วัน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon16 02 300x230

ขนส่งทางเรือ​

แบบเหมาตู้ (FCL) จากจีนมาไทย ระยะเวลา 7 - 21 วัน

วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนกับ YaleLogistics
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon     1 02 300x300
ลงทะเบียน​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon     2 02 300x300
ส่งรายการสินค้า
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon     3 02 300x300
ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน

เอกสารครบถ้วน จัดส่งถึงที่ทั่วไทย เพียงกิโลกรัมละ 19 บาท

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่ใส่ใจเรื่องความถูกต้อง

ทำไมต้องขนส่งกับ YaleLogistics

 • นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย​
 • จัดทำ Form E ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%​
 • รู้ค่าใช้จ่ายก่อนส่งไม่มีดอกจัน​
 • เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด​
 • จัดทำใบขนและใบเสร็จศุลกากรครบถ้วนถูกต้อง
 • ติดตามสถานะการขนส่งได้บนเว็บไซต์
นำเข้าสินค้าจากจีน คิดน้ำหนัก นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก Yale 222 01 800x701 300x263
คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม)

น้ำหนักรวม x อัตราค่าขนส่ง

คิดแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาตร x อัตราค่าขนส่ง โดยที่ ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง

หมายเหตุ : ใช้อัตราที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดค่าขนส่งตามเกณฑ์ Logistics สากล

ค่าขนส่ง
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon11 300x230

เดินพิธีการศุลกากร​

ใบขน ใบกำกับภาษี ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon12 300x230

ขนส่งทางรถ​

แบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย ระยะเวลา 3 - 5 วัน

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon16 02 300x230

ขนส่งทางเรือ​

แบบเหมาตู้ (FCL) จากจีนมาไทย ระยะเวลา 7 - 21 วัน

วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนกับ YaleLogistics
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon     1 02 300x300
ลงทะเบียน​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon     2 02 300x300
ส่งรายการสินค้า
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก yaleLogisticsicon     3 02 300x300
ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน​