นำเข้าสินค้าจากจีน

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ทางรถ 3-5 วัน จัดส่งถึงที่ทั่วไทย
เพียงกิโลกรัมละ 29 บาท
ติดตามสถานะสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

 

ค่าขนส่ง

กิโลกรัมละ 29 บาท

ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท

ชิปปิ้ง บริการของเรา 1688 หน้าหลัก 003 150x150

เดินพิธีการศุลกากร

ใบขน Form E
ใบกำกับภาษี
ครบถ้วนถูกต้อง

ชิปปิ้งจีนบริการ 1688 หน้าหลัก 004 150x150

ขนส่งทางรถ

แบบไม่เหมาตู้ (LCL)
จีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน
จัดส่งถึงที่ทั่วไทย

ทำไมต้องขนส่งกับ YaleLogistics

เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด

ได้รับใบขนและใบเสร็จศุลกากรครบถ้วนถูกต้อง

จัดทำเอกสารนำเข้าให้ครบถ้วนถูกต้อง

สามารถจัดทำ Form E เพื่อลดหย่อนภาษี

รู้ค่าใช้จ่ายก่อนส่งไม่มีดอกจัน

ควบคุมการขนส่งผ่านมือถือรู้ทุกความเคลื่อนไหว

เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด

ได้รับใบขนและใบเสร็จศุลกากรครบถ้วนถูกต้อง

จัดทำเอกสารนำเข้าให้ครบถ้วนถูกต้อง

สามารถจัดทำ Form E เพื่อลดหย่อนภาษี

รู้ค่าใช้จ่ายก่อนส่งไม่มีดอกจัน

ควบคุมการขนส่งผ่านมือถือรู้ทุกความเคลื่อนไหว

วิธีนำเข้าทางรถ 3 ขั้นตอน
แบบไม่เหมาตู้ (LCL)

วิธีนำเข้าทางรถ 3 ขั้นตอน แบบไม่เหมาตู้ (LCL)

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีนำเข้า 1688 หน้าหลัก 1 02 e1534995536371 min

ลงทะเบียน

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีนำเข้า 1688 หน้าหลัก 2 02 e1534995550831 min

ส่งรายการสินค้ามาทางอีเมล cs@yalelogistics.co.th
แล้วแจ้งพนักงานมาทางไลน์
รอรับรหัสจ่าหน้ากล่องเพื่อระบุข้างกล่อง

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีนำเข้า 1688 หน้าหลัก 3 02 e1534995565859

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจว
แล้วเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามการส่งสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ
เลือกใช้ YaleLogistics

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้าขนส่งสินค้าจากจีนกับเรา

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เลือกใช้ YaleLogistics
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้าขนส่งสินค้าจากจีนกับเรา

แอปพลิเคชันนำเข้าสินค้าจากจีน

รู้ทุกความเคลื่อนไหว
ตรวจสอบสถานะสินค้า 24 ชม.
ชำระค่าขนส่งผ่านมือถือ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา

มีครบทั้งสองระบบ ดาวน์โหลด ได้เร็วๆ นี้

1688 หน้าหลัก ios app e1534925671158
1688 หน้าหลัก android app e1534925697918
นำเข้าสินค้าจากจีน คิดน้ำหนัก 1688 หน้าหลัก Yale 222 01 800x701 300x263

คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม) 
น้ำหนักรวม x อัตราค่าขนส่ง

คิดแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
กว้าง x ยาว x สูง หน่วยเป็นเมตร = ปริมาตร

ปริมาตร x อัตราค่าขนส่ง
ใช้อัตราที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดค่าขนส่ง

คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม) 
น้ำหนักรวม x อัตราค่าขนส่ง

คิดแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
กว้าง x ยาว x สูง หน่วยเป็นเมตร = ปริมาตร

ปริมาตร x อัตราค่าขนส่ง
ใช้อัตราที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดค่าขนส่ง