นำเข้าสินค้าจากจีน

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง จัดส่งถึงที่ทั่วไทย เพียงกิโลกรัมละ 29 บาท
เหมาะกับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องความถูกต้อง

นำเข้าสินค้าจากจีน

เอกสารครบถ้วน จัดส่งถึงที่ทั่วไทย เพียงกิโลกรัมละ 29 บาท
เหมาะกับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องความถูกต้อง

ค่าขนส่ง

1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon11 300x230

เดินพิธีการศุลกากร

 • ใบขน
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E
1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon12 300x230

ขนส่งทางรถ

 • แบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน
1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon16 02 300x230

ขนส่งทางเรือ

 • แบบเหมาตู้ (FCL) จากจีนมาไทย ระยะเวลา 7-21 วัน

ค่าขนส่ง

1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon11 300x230

เดินพิธีการศุลกากร

 • ใบขน
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E
1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon12 300x230

ขนส่งทางรถ

 • แบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน
1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon16 02 300x230

ขนส่งทางเรือ

 • แบบเหมาตู้ (FCL) จากจีนมาไทย ระยะเวลา 7-21 วัน

ทำไมต้องขนส่งกับ YaleLogistics

 • นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย​
 • จัดทำ Form E ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%​
 • รู้ค่าใช้จ่ายก่อนส่งไม่มีดอกจัน​
 • เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด​
 • ได้รับใบขนและใบเสร็จศุลกากรครบถ้วนถูกต้อง​
 • ติดตามสถานะการขนส่งได้บนเว็บไซต์

ทำไมต้องขนส่งกับ YaleLogistics

 • นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย​
 • จัดทำ Form E ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%​
 • รู้ค่าใช้จ่ายก่อนส่งไม่มีดอกจัน​
 • เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด​
 • ได้รับใบขนและใบเสร็จศุลกากรครบถ้วนถูกต้อง​
 • ติดตามสถานะการขนส่งได้บนเว็บไซต์

วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนกับ YaleLogistics

1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon     1 02 150x150

ลงทะเบียน

1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon     2 02 150x150

ส่งรายการสินค้า

ส่งมาทางอีเมล cs@yalelogistics.co.th แล้วแจ้งพนักงานทางไลน์ รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง เพื่อระบุข้างกล่อง

1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon     3 02 150x150

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจว

จากนั้น เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามการส่งสินค้า

วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนกับ YaleLogistics

1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon     1 02 150x150

ลงทะเบียน

1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon     2 02 150x150

ส่งรายการสินค้า

ส่งมาทางอีเมล cs@yalelogistics.co.th แล้วแจ้งพนักงานทางไลน์ รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง เพื่อระบุข้างกล่อง

1688 หน้าหลัก yaleLogisticsicon     3 02 150x150

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจว

จากนั้น เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามการส่งสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน คิดน้ำหนัก 1688 หน้าหลัก Yale 222 01 800x701 300x263

คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม) 
น้ำหนักรวม x อัตราค่าขนส่ง

คิดแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาตร x อัตราค่าขนส่ง โดยที่ ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง

หมายเหตุ : ใช้อัตราที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดค่าขนส่งตามเกณฑ์ Logistics สากล

นำเข้าสินค้าจากจีน คิดน้ำหนัก 1688 หน้าหลัก Yale 222 01 800x701 300x263

คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม) น้ำหนักรวม x อัตราค่าขนส่ง

คิดแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) ปริมาตร x อัตราค่าขนส่ง โดยที่ ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง

หมายเหตุ : ใช้อัตราที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดค่าขนส่งตามเกณฑ์ Logistics สากล

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เลือกใช้ YaleLogistics เริ่มนำเข้าสินค้าจากจีนกับเราได้ทันที