บริการชิปปิ้งของเรา

บริการ yaleLogisticsicon11 300x230

เดินพิธีการศุลกากร

 • ใบขน
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบ Form E
บริการ yaleLogisticsicon12 300x230

ขนส่งทางรถ

 • แบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย
บริการ yaleLogisticsicon11 300x230

เดินพิธีการศุลกากร

 • ใบขน
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบ Form E
บริการ yaleLogisticsicon12 300x230

ขนส่งทางรถ

 • แบบไม่เหมาตู้ (LCL) จากจีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

ชิปปิ้งจีน/ขนส่งจีน/นำเข้าสินค้าจีน

ชิปปิ้งจีน/ขนส่งจีน/นำเข้าสินค้าจีน

ชิปปิ้ง บริการของเรา บริการ 003 300x300

เดินพิธีการศุลกากร

ใบขน Form E
ใบกำกับภาษี
ครบถ้วนถูกต้อง

ชิปปิ้งจีนบริการ บริการ 004 300x300

ขนส่งทางรถ

แบบไม่เหมาตู้ (LCL)
จีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน
จัดส่งถึงที่ทั่วไทย