ชิปปิ้ง

บริการของเรา

ชิปปิ้ง บริการ yaleLogisticsicon11  300x230

เดินพิธีการศุลกากร​

ใบขน
ใบกำกับภาษี
ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

ชิปปิ้ง บริการ yaleLogisticsicon12  300x230

ขนส่งทางรถ​

แบบไม่เหมาตู้ (LCL)
จากจีนมาไทย ระยะเวลา 3 - 5 วัน
จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

ชิปปิ้ง บริการ 171702 02 02 300x230

ขนส่งทางเรือ​

แบบเหมาตู้ (FCL)
จากจีนมาไทย ระยะเวลา 7 - 21 วัน
จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

ชิปปิ้ง บริการ 171703 02 02 02 300x230

ขนส่งทางอากาศ

จากจีนมาไทย
ระยะเวลา 1 - 3 วัน
จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย