บริการชิปปิ้งของเรา

ชิปปิ้งจีน/ขนส่งจีน/นำเข้าสินค้าจีน

ชิปปิ้งจีน/ขนส่งจีน/นำเข้าสินค้าจีน

ชิปปิ้ง บริการของเรา shippingจีน บริการ 003 300x300

เดินพิธีการศุลกากร

ใบขน Form E
ใบกำกับภาษี
ครบถ้วนถูกต้อง

ชิปปิ้งจีนบริการ shippingจีน บริการ 004 300x300

ขนส่งทางรถ

แบบไม่เหมาตู้ (LCL)
จีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน
จัดส่งถึงที่ทั่วไทย