1688

1688 ขั้นตอนที่ผู้ประกอบการควรรู้ ก่อนนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

1688 ขั้นตอนที่ผู้ประกอบการควรรู้ ก่อนนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และต้องดำเนินการอย่างไร ถึงได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้า

1688 Free Shipping ขนส่งฟรีกับจิตวิทยาทางการตลาด

1688 Free Shipping ขนส่งฟรีกับจิตวิทยาทางการตลาด มีผลต่อผู้บริโภคอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการซื้อสินค้าเพิ่มเพื่อให้ได้สิทธิ์ขนส่งฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด