Month: October 2019

ชิปปิ้ง Logistics อาชีพมาแรงของคนยุคใหม่-yalelogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Logistics อาชีพมาแรงของคนยุคใหม่ Logistics                                  yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้ง Logistics อาชีพมาแรงของคนยุคใหม่

ชิปปิ้ง หนึ่งในธุรกิจด้าน Logigtics ที่กำลังมาแรงจากการสื่อสารไร้พรมแดนได้เข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ตลาดแรงงานด้านนี้เติบโตตามและกำลังได้รับความสนใจในยุคดิจิทัลนี้

ชิปปิ้ง 7 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ปริญญาโทโลจิสติกส์ 2018 yalelogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ปริญญาโทโลจิสติกส์ปี 2018 7                                                                       2018 yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้ง 7 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ปริญญาโทโลจิสติกส์ปี 2018

เพราะโลกของการทำธุรกิจไม่มีวันหยุด แรงงานเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ยังคงเป็นที่ต้องการ และต่อไปนี้คือ 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา เช็คด่วน !

ชิปปิ้ง green logistics -yalelogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Green Logistic ขนส่งทางไกล หัวใจสีเขียว green logistics yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้ง Green Logistic ขนส่งทางไกล หัวใจสีเขียว

Green Logistics เป็นกระแสมาแรงในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ข้อดีคือช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากระบบโลจิสติกส์

ชิปปิ้ง 5 เทรนด์ดิจิทัลจีน เดินหน้าในปี 2020 Yale Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 เทรนด์ Digital จีน ก้าวล้ำไปไกลในปี 2020 5                                            2020 Yalelogistics 1024x537

ชิปปิ้ง 5 เทรนด์ Digital จีน ก้าวล้ำไปไกลในปี 2020

จีน ไม่ได้เป็นเพียงประเทศผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงด้านดิจิทัลที่ก้าวล้ำ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และชิปปิ้งด้วย