Form E

Form E เอกสารสำคัญ ของการนำเข้าสินค้าจากจีน-Yalelogistics form e Form E เอกสารสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากจีน Form E                                                      Yalelogistics 1 1024x536

Form E เอกสารสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากจีน

Form E เอกสารสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากจีน ที่มีสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีนำเข้าจากจีนมาไทย ตามข้อตกลงระหว่างอาเซียนกับจีนหรือ ACFTA