ขนส่งฟรี

1688 Free Shipping ขนส่งฟรีกับจิตวิทยาทางการตลาด

1688 Free Shipping ขนส่งฟรีกับจิตวิทยาทางการตลาด มีผลต่อผู้บริโภคอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการซื้อสินค้าเพิ่มเพื่อให้ได้สิทธิ์ขนส่งฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด