Shippingจีน

Shippingจีน ประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี Yalelogistics shippingจีน Shippingจีน ประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 อันดับแรก                                                       Yalelogistics 1024x536

Shippingจีน ประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 อันดับแรก

จีนเป็นประเทศที่ไทยมีการนำเข้าสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ส่วนหนึ่งมาจากได้รับการยกเว้นค่าภาษีนำเข้าจากต่ำสุด 0% ตามข้อตกลง ACFTA (อาเซียน-จีน) โดยมีสินค้ากว่า 8,000 รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งนอกเหนือจากข้อตกลง ACFTA แล้ว ไทยยังได้ทำข้อตกลงทางการค้าเสรีอื่นๆ อีก อ่านเพิ่มเติมได้เลย