ชิปปิ้งจีน ทำความรู้จักกับใบ Form E ก่อนนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

ชิปปิ้งจีน FormE_yaleLogistic ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน ทำความรู้จักกับใบ Form E ก่อนนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน FormE yaleLogistic 768x402

ชิปปิ้งจีน ตามกฎหมายแล้ว การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้น ต้องมีการเสียภาษีนำเข้า ซึ่งจะเสียมากหรือเสียน้อย ขึ้นอยู่กับพิกัดศุลกากรของสินค้าและมูลค่าสินค้า

อย่างไรก็ตาม สินค้าแต่ละประเภทย่อมมีฐานภาษีที่ไม่เท่ากัน สินค้าที่มีราคาสูง ฐานภาษีก็ย่อมสูงตาม และเมื่อทำการคำนวณภาษีนำเข้าออกมาแล้ว ผลลัพธ์ตัวเลขก็จะสูงตามไปด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ประเทศไทยกับประเทศจีนได้มีการตกลงทำสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีนไว้ร่วมกัน หรือที่เรียกว่า ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) ทำให้การนำเข้าสินค้าจากจีนในบางประเภท จะได้รับการลดหย่อนภาษี หากแต่คุณต้องมี ‘ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า’ หรือ ‘Certificate of Origin (C/O)’ ซึ่งการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน สามารถใช้สิทธิพิเศษที่ว่านี้ได้เมื่อมีใบ Form E (หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน)

แล้ว Form E ที่ว่าคืออะไร?

Form E ถือได้ว่าเป็น หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากประเทศในเขตการค้าเสรี นั่นคือ อาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิด และได้รับถิ่นกำเนิดภายใต้ ACFTA

เมื่อทราบกันแล้วว่า Form E คืออะไร ควรมีการตรวจสอบสินค้าก่อนจะทำการนำเข้าจากประเทศจีนให้ดี ว่าสินค้านั้นๆ สามารถขอ Form E ได้หรือไม่? แน่นอนว่ามีสินค้าหลายตัวได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าที่ว่า โดยอาจลดลงเหลือ 0% ได้

อย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ในตอนแรกว่าไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่จะสามารถขอลดหย่อนภาษีได้ เพราะจะมีเพียงสินค้าบางประเภทเท่านั้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลงของ ACFTA ด้วย

ประการสำคัญ คือ รายละเอียดของเอกสารในการนำเข้าส่งออกทั้งหมด ควรตรงกันทุกตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็น Bill of Lading , Commercial Invoice , Packing List , ที่อยู่ ผู้นำเข้า-ส่งออก , ลำดับของสินค้า , เครื่องหมายและเลขที่บนหีบห่อ , จำนวนของสินค้า , และชนิดของสินค้า รวมไปถึงรหัสพิกัดสินค้า (HS Code), ถิ่นกำเนิดสินค้า, น้ำหนักรวม (Gross Weight), เลขที่และวันที่ของ Invoice ทุกอย่างที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นข้อมูลถูกต้อง 100% ทุกประการ

ถ้าข้อมูลใน Form E ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารที่ได้ยื่นประกอบควบคู่กัน ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ Form E และไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีอากรของสินค้านำเข้าได้

ลักษณะของ Form E เป็นอย่างไร?

  • ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศจีน
  • จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • Form E มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
  • สามารถแสดงสินค้าได้ไม่เกิน 20 รายการ
  • ข้อมูลที่ระบุในเอกสารควรถูกต้องตรงกับเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบการนำเข้า-ส่งออก

นับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับสำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่จะขอ Form E เนื่องจากสินค้าหลายตัวหรือหลายประเภทได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้า มีความเป็นไปได้อาจลดลงเหลือ 0% ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่จะลดหย่อนภาษีได้นั้นเอง

ยิ่งต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนหรือใช้บริการชิปปิ้งจีนอย่างถูกต้อง มีเอกสารครบถ้วน ต้องให้ Yale Logistics ดูแลเรื่องการนำเข้าสินค้าหรือชิปปิ้งจีนของคุณ เราคือมืออาชีพการนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องและเดินพิธีการศุลกากรอย่างสมบูรณ์ ด้วยมาตรฐานบริการคุณภาพ ทำให้ผู้นำเข้าและผู้ประกอบการมากมายต่างไว้วางใจ

หรือหากใครกำลังมองหาแพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าจากจีน โดยเฉพาะจากเว็บไซต์ชั้นนำอย่าง Taobao และ Tmall สามารถใช้บริการเว็บไซต์กลางของ Weshopchina แพลตฟอร์มภาษาไทย ใช้งานง่ายและสะดวก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *