Month: December 2019

ชิปปิ้งจีน 3 ความเปลี่ยนแปลงกับอนาคตที่สดใสของการขนส่งทางทะเล ปี 2020

ชิปปิิ้งจีน 3 ความเปลี่ยนแปลงกับอนาคตที่สดใสของการขนส่งทางทะเล ปี 2020 เมื่ออุตสาหกรรมขนส่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน โดยที่เทคโนโลยีไม่รบกวนขนส่ง

ชิปปิ้งจีน ไอเดียรักษ์โลกของคนยุคใหม่ ด้วยกระเป๋าช็อปปิ้งรถเข็น

ชิปปิ้งจีน ไอเดียรักษ์โลกของคนยุคใหม่ ด้วยกระเป๋าช็อปปิ้งรถเข็น ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการลดปริมาณถุงพลาสติกและขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องถือหรือหิ้วให้หนักอีกต่อไป เพราะมีกระเป๋าผ้าช็อปปิ้งสำหรับใส่รถเข็น มีคลิปล็อกที่สามารถเกี่ยวไว้กับตะกร้าของรถเข็นได้แน่นหนา สะดวกต่อการวางของ เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เกะกะ