Month: July 2020

ชิปปิ้งจีน พาเลทวางสินค้า yalelogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน จำเป็นต้องใช้พาเลท (Pallets) สำหรับวางสินค้าหรือไม่ ?                                      yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน จำเป็นต้องใช้พาเลท (Pallets) สำหรับวางสินค้าหรือไม่ ?

การขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย จำเป็นต้องใช้พาเลทสำหรับวางสินค้าหรือไม่ ? เป็นคำถามที่ผู้นำเข้าถามเข้ามามากมายถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ วันนี้เรามีข้อดีของการใช้พาเลทสินค้ามาฝากเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต อย. Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่จะสามารถนำเข้ามาได้ทันที โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ออกกฎควบคุมสินค้าบางชนิด ที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจาก อย. ก่อนนำเข้า เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคหรือนำไปจำหน่ายต่อ

นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบแบบชั่งกิโลและถูกกฎหมาย Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบการนำเข้าแบบชั่งกิโล VS แบบถูกกฎหมาย                                                              Yale Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบการนำเข้าแบบชั่งกิโล VS แบบถูกกฎหมาย

การนำเข้าสินค้าจีนในปัจจุบัน มีทั้งการนำเข้าแบบถูกกฎหมาย และแบบที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพิธีการนำเข้าของกรมศุลกากร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกจับและถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ วันนี้เรามีข้อมูลเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆ ระหว่างการนำเข้าแบบชั่งกิโลและแบบถูกต้องตามกฎหมาย มาดูกันว่าทั้งสองประเภทนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร