Thanawat

ชิปปิ้งจีน พาเลทวางสินค้า yalelogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน จำเป็นต้องใช้พาเลท (Pallets) สำหรับวางสินค้าหรือไม่ ?                                      yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน จำเป็นต้องใช้พาเลท (Pallets) สำหรับวางสินค้าหรือไม่ ?

การขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย จำเป็นต้องใช้พาเลทสำหรับวางสินค้าหรือไม่ ? เป็นคำถามที่ผู้นำเข้าถามเข้ามามากมายถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ วันนี้เรามีข้อดีของการใช้พาเลทสินค้ามาฝากเพื่อประกอบการตัดสินใจ

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต อย. Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่จะสามารถนำเข้ามาได้ทันที โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ออกกฎควบคุมสินค้าบางชนิด ที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจาก อย. ก่อนนำเข้า เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคหรือนำไปจำหน่ายต่อ

นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบแบบชั่งกิโลและถูกกฎหมาย Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบการนำเข้าแบบชั่งกิโล VS แบบถูกกฎหมาย                                                              Yale Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบการนำเข้าแบบชั่งกิโล VS แบบถูกกฎหมาย

การนำเข้าสินค้าจีนในปัจจุบัน มีทั้งการนำเข้าแบบถูกกฎหมาย และแบบที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพิธีการนำเข้าของกรมศุลกากร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกจับและถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ วันนี้เรามีข้อมูลเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆ ระหว่างการนำเข้าแบบชั่งกิโลและแบบถูกต้องตามกฎหมาย มาดูกันว่าทั้งสองประเภทนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร

ชิปปิ้งจีน 5 แนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ในอนาคต yalelogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 5 แนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ (Logistics) ในอนาคต 5                                           yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน 5 แนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ (Logistics) ในอนาคต

การขนส่งในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการข้ามชาติที่เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้น ทำให้รูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความรวดเร็วเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอีกต่อไป ผู้ให้บริการขนส่งจึงจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ทางการแข่งขันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการแข่งขันรุนแรง

Shippingจีน ประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี Yalelogistics shippingจีน Shippingจีน ประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 อันดับแรก                                                       Yalelogistics 1024x536

Shippingจีน ประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 อันดับแรก

จีนเป็นประเทศที่ไทยมีการนำเข้าสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ส่วนหนึ่งมาจากได้รับการยกเว้นค่าภาษีนำเข้าจากต่ำสุด 0% ตามข้อตกลง ACFTA (อาเซียน-จีน) โดยมีสินค้ากว่า 8,000 รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งนอกเหนือจากข้อตกลง ACFTA แล้ว ไทยยังได้ทำข้อตกลงทางการค้าเสรีอื่นๆ อีก อ่านเพิ่มเติมได้เลย

นำเข้าสินค้าจากจีน 10 ประเทศผู้ครองตลาด E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 10 ประเทศผู้ครองตลาด E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก                            10                           E Commerce                        Yalelogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 10 ประเทศผู้ครองตลาด E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก

10 ประเทศผู้ครองตลาด E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก ที่เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและหลายประเทศกำลังเติบโตในอัตราที่สูงเพื่อก้าวเข้ามาเป็นเจ้าตลาด

ชิปปิ้ง ไขรหัส หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์บ่งบอกอะไร- Yalelogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ไขรหัส หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์บ่งบอกอะไร?                                                         Yalelogistics 1024x536

ชิปปิ้ง ไขรหัส หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์บ่งบอกอะไร?

ไขรหัส หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ ที่นอกจากจะเป็นข้อมูลสำคัญในการขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเลแล้ว ยังบ่งบอกเพื่อแยกขนาดและประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ด้วย

นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ -Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์                                                                                            Yalelogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์

นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ แทนการยื่นด้วยเอกสารแบบเก่า เพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำเข้า

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าตราห้างจากจีน มีดีอย่างไร- yalegistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าตราห้างจากจีน มีดีอย่างไร?                                               yalegistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าตราห้างจากจีน มีดีอย่างไร?

สินค้าตราห้างจากจีน มีดีอย่างไร หลังได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการในจีนและพบเจอได้ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอย่าง Alibaba และ 1688 หรืองานแสดงสินค้า