นำเข้าสินค้าจากจีนมีเฮ! ศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับ Doing Business

นำเข้าสินค้าจากจีนมีเฮ ศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับ Doing Business-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนมีเฮ! ศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับ Doing Business                                                                        Doing Business Yalelogistics 1 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ที่สืบเนื่องมากจากการเติบโตของธุรกิจ

E-Commerce ส่งผลให้การเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการ

ขนส่งขยายตัว

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องมีการเดินพิธีผ่านศุลกากรทุกครั้ง รวมทั้งชำระภาษีและอากรตามกฎหมาย

       ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ เมื่อล่าสุด (7 กุมภาพันธ์ 2563) กรมศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจไว้ 5 มาตรการ ดังนี้

          1. สามารถดำเนินพิธีการศุลกากรล่วงหน้าก่อนนำเข้าสินค้า เพื่อช่วยให้ผู้นำเข้าย่นเวลาและค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการนำเข้า รวมทั้งสามารถยื่นใบขนสินค้าและชำระภาษีอากรล่วงหน้า ตลอดจนสามารถติดต่อรับสินค้าได้ทันทีที่เรือหรือเครื่องบินมาถึง

          2. มาตรการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้มีระบบ e-Bill Payment ทำให้ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรผ่าน Internet Banking Mobile Banking, ATM, Counter Bank และตัวแทนชำระเงิน โดยมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 ธนาคาร และ 2 ตัวแทนรับชำระ ทำให้ลดเวลาในการดำเนินการไปได้ถึง 3 ชั่วโมงต่อครั้ง รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกรมศุลกากรได้ถึง 433.74 บาทต่อครั้ง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมารับใบเสร็จที่กรมศุลกากรเช่นเคย อ่านต่อที่ 3 วิธี ในการชำระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากร

           3. มาตรการไม่เรียกรับสำเนาใบขนสินค้า ที่มีในระบบ e-Customs โดยสำนักงานศุลกากร ด่านศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทยและท่าเรือแหลมฉบัง จะไม่มีการเรียกหรือไม่รับสำเนาใบขนสินค้าในขั้นตอนการตรวจปล่อย ซึ่งทำให้สามารถลดสำเนาใบขนสินค้าไปได้ถึงปีละประมาร 60 ล้านแผ่น รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายกระดาษได้ไม่น้อยกว่าปีละประมาณ 30 ล้านบาทเลยทีเดียว

           4. มาตรการลดอัตราเปิดตรวจ โดยการพัฒนาแฟ้มบริหารความเสี่ยงในการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพและลดอัตราการเปิดตรวจมากยิ่งขึ้น สินค้าที่มัดลวดเพื่อนำไปตรวจที่คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ทำห้สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการลงได้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าภาระเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ค่าใช้จ่ายในการจ้างรถหัวลาก ค่าเช่าพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ ค่าใช้จ่ายการจ้างตัวแทนออกของ เป็นต้น

            5. ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน ใช้เอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ยานพาหนะขนส่งสินค้าและยานพาหนะโดยสาร โดยสามารถเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ได้ 150 ตู้ต่อชั่วโมง มากกว่าการเอกซเรย์แบบ Fixed ถึง 5 เท่า ทำให้ลดระยะเวลาการติดต่อ การเอกซเรย์สินค้า การรอคอยและความแออัดที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการลงได้

       ทั้งนี้ ทางกรมศุลกากรมุ่งเน้นที่จะพัฒนามาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการและช่วยลดระยะเวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนำเข้าและส่งออกสินค้ามากยิ่งขึ้น

       สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้บริการกับ Yale Logistics สามารถนำเข้าสินค้าจากจีนได้ถูกต้องตามกฎหมาย เดินพิธีการศุลกากรด้วยเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง มีใบขนสินค้า ใบกำกับภาษีและสามารถออกใบ From E ที่ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้า 0% โดยเอกสารทุกฉบับเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด สามารถติดตามสถานะการขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสอบถาม Call center ได้ทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *