นำเข้าสินค้าจากจีน 5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563                            5                                          2563 Yalelogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด

อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งและโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับกระแสการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

        Yale Logistics จึงได้รวบรวมข้อมูลจากผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด ที่เผยถึง 5 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ในปี 2563 ดังต่อไปนี้

       1. Digital Logistics การบริหารงานโลจิสติกส์ด้วยดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ ซึ่งในยุคนี้ระบบดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีผลต่อการทำงานแบบ day-to-day ในธุรกิจ ดังนั้นข้อมูลในระบบดิจิทัลจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ได้ดีและรวดเร็วขึ้น ทำให้มองเห็นซัพพลายเชนได้ทั้งระบบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

       2. Real Time Supply Chain Visibility หรือการจัดการทัศนวิสัยในห่วงโซ่อุปทานแบบเรียลไทม์ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องรู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอดการเคลื่อนไหวของสินค้า รวมไปถึงการใช้ IoT Sensor เพื่อการติดตามการขนส่ง อาทิ เส้นทาง จุดส่งสินค้า เงื่อนไขพิเศษต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเร็วที่สุดและยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายภายในธุรกิจอีกด้วย ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ในกระบวนการธุรกิจจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและการคาดการณ์ในอนาคตได้ เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการออเดอร์และซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

      3. Consolidation of Goods เป็นการรวบรวมสินค้าจากหลายบริษัทในการบรรทุกจัดส่งทั้งทางรถ ทางเรือและทางอากาศ ซึ่งเป็นเทรนด์การจัดการขนส่งเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและช่วยให้กระบวนการโลจิสติกส์มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดยมีปัจจัยหลักคือขนาดของตลาดขนส่งเช่นเดียวกับขนาดการบรรทุกจัดส่ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อทุกสิ่งสามารถสั่งซื้อได้แบบออนไลน์ จึงส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนสินค้าที่จะถูกจัดส่งเป็นจำนวนมาก ทำให้ขนาดของการโหลดบรรทุกการจัดส่งของบริษัท จึงเล็กลงเพื่อออกสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

       4. Artificial and Augmented Intelligence AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลังจะมาแทนที่งานบางส่วนแทนมนุษย์ให้มีความเป็นระเบียบและวัดผลได้มากขึ้น แต่สำหรับงานบางประเภท ที่จำเป็นต้องอาศัยทักษะของมนุษย์ จึงเกิดเทรนด์ใหม่ ที่เรียกว่า Augmented Intelligence ซึ่งเป็นแนวคิดการเลียนแบบความฉลาดของมนุษย์ และขยายขีดความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ลงในซอฟต์แวร์หรือเรียกว่า มนุษย์กับ AI สามารถทำงานร่วมกันได้ เช่น หน่วยความจำการจัดลำดับ การรับรู้ การคาดการณ์ ตลอดจนการตัดสินใจ  เพื่อให้สามารถเข้าใจความความต้องการของมนุษย์ได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน

       5. Data Standardization and Predictive Analytics Platform เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเสี่ยงและจัดการข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ในโลกดิจิทัล ดังนั้นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ควรศึกษากระบวนการทำงานของแพลตฟอร์ม และนำมาใช้ในธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง สมรรถนะการใช้รถขนส่งและจัดการการใช้เชื้อเพลิงการขนส่งได้น้อยลง ซึ่งข้อมูลและการวิเคราะห์พยากรณ์ด้วยแพลตฟอร์มจะทำให้เห็นรูปแบบของความเสี่ยง รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นด้วยข้อมูลที่มีในระบบและอาจใส่เงื่อนไขเฉพาะลงไปเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าได้

         อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงอยู่เสมอ คือ การบริหารต้นทุนให้ต่ำ ลดระยะเวลาและเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทุกเมื่อและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งนอกจากเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วยังมีการใช้บริการ Freight Forwarder ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อย่าง Yale Logistics บริษัทตัวแทนขนส่งที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน พร้อมเดินพิธีผ่านศุลกากรด้วยเอกสารครบถ้วนถูกต้องและทุกฉบับเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด รวมทั้งสามารถลงบัญชี ออกใบ Form E ได้ ภาษีต่ำสุด 0% ด้วยค่าส่งกิโลกรัมละ 29 บาท

ที่มา: CTAT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *