Form E เอกสารสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากจีน

form e Form E เอกสารสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากจีน Form E                                                      Yalelogistics 1 1 768x402

Form E คือใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ชนิดที่มีสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีนำเข้า ซึ่งเกิดจากการทำข้อตกลงระหว่างอาเซียนกับจีนหรือ ACFTA

ปัจจุบันจีนได้ดำเนินการบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด (ACFTA Upgrading Protocol) เพื่อใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนภายใต้ ACFTA

ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Form E รูปแบบใหม่ และทางกรมศุลกากรไทยได้นำ Form E รูปแบบใหม่ มาใช้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นมา สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าที่ยื่นขอ Form E  ทั้งนี้ ได้ผ่อนคลายเงื่อนไขหรือระเบียบบางส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

       อย่างไรก็ตาม เอกสาร Form E รูปแบบใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้นำเข้าสินค้าจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ประกอบไปด้วย

 

form e Form E เอกสารสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากจีน                Form E Testsize
 1.       ชื่อ ที่อยู่ และประเทศของผู้ส่งออก ต้องตรงตามเอกสาร Invoice ในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก
 2.       ชื่อ ที่อยู่ และประเทศของผู้นำเข้า ต้องตรงตามเอกสาร Invoice ในประเทศสมาชิกผู้นำเข้า
 3.       วันส่งสินค้าออก ชื่อยานพาหนะและท่าที่นำเข้า ต้องตรงตาม B/L, Invoice และ Packing List
 4.       ช่องของผู้มีอำนาจในการให้สิทธิ์หรือปฏิเสธสิทธิ์
 5.       ลำดับของสินค้า ต้องไม่เกิน 20 ลำดับ
 6.       เครื่องหมายและเลขหมายบนหีบห่อ ต้องตรงกับใน B/L , Invoice และ Packing List
 7.       จำนวนและชนิดของหีบห่อ รายละเอียดสินค้าและประเภทพิกัด ต้องตรงตาม B/L และ Invoice
 8.       เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า ต้องระบุให้ถูกต้อง
 9.       ให้ระบุ 2 ส่วน ได้แก่

                   1.) น้ำหนัก Gross Weight (ซึ่งตรวจสอบได้จาก B/L หรือ Packing List) หรือ Quantity (จำนวนสินค้า)

                   2.) ระบุมูลค่าสินค้าในราคา F.O.B. (ซึ่งตรวจสอบได้จาก Invoice)

 1.   เลขที่และวันที่ของ Invoice ต้องระบุให้ตรงกับเอกสาร Invoice เช่นเดียวกัน
 2.   ประเทศผู้ผลิต และประเทศผู้นำเข้า และสถานที่ วันที่และลายมือชื่อผู้ส่งออกให้ถูกต้อง
 3.   สถานที่ วันที่ ลายมือชื่อและตราประทับของผู้มีอำนาจออก Form E โดย ต้องระบุวันอนุมัติที่ต้องไม่เกิน 3 วันจากวันที่ On Board (โดยไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดในประเทศผู้ส่งออก) ซึ่งเอกสาร Form E สามารถออกก่อนวัน On Board ได้
 4.   ทำเครื่องหมายหน้าเงื่อนไขในกรณีเป็นการออกฟอร์มในกรณีพิเศษ ได้แก่

              – Issued Retroactively = กรณีที่เป็นการออก C/O ย้อนหลัง

              – Exhibition = กรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำไปจัดแสดงสินค้าและขายสินค้าระหว่างงานแสดง

              – Movement Certificate = ภายใต้เงื่อนไขหนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย

              – Third Party Invoicing = ทำการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม

            นอกจากนี้ จีนยังได้มีการปรับปรุงกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบการปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ส่งออกของไทย 

            Yale Logistics บริษัทชิปปิ้งจีน ที่ให้บริการนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย ดำเนินพิธีการศุลกากรให้ครบวงจร เอกสารทุกใบออกให้ในนามของลูกค้า สามารถออกใบขนสินค้าและ Form E ได้ ภาษีต่ำสุด 0% สามารถนำไปลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายและมีใบกำกับภาษีครบถ้วนถูกต้อง ด้วยค่าส่งกิโลกรัมละ 29 บาท ใช้เวลาจัดส่ง 3-5 วันทางรถแบบไม่เต็มตู้ จัดส่งสินค้าทั่วไทย พร้อมติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทางเว็บไซต์

ที่มา: มติชน/abassociated

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *