Freight Forwarder ตัวช่วยที่ดีที่สุดของผู้นำเข้า

Freight Forwarder ตัวช่วยที่ดีที่สุดของผู้นำเข้า-Yalelogistics freight forwarder Freight Forwarder ตัวช่วยที่ดีที่สุดของผู้นำเข้า Freight Forwarder                                              Yalelogistics 768x402

Freight Forwarder เป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

ตั้งแต่การจองระวางเรือ การบรรจุสินค้า การขนส่ง การดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก การจัดการเกี่ยวกับเอกสารส่งออกและนำเข้า เป็นต้น 

       Freight Forwarder เป็นอาชีพที่พัฒนามาจากชิปปิ้ง (ตัวแทนออกของ)  ซึ่งเดิมที ชิปปิ้งจะทำหน้าที่ หลักในการจัดการทุกขั้นตอน ในการส่งออกสินค้าไปนอกประเทศหรือเป็นตัวแทนของผู้นำเข้าในการเดินพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนติดต่อบริษัทสายเดินเรือ ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ตามกฎหมาย  
       ภายหลังจากที่ระบบคอนเทนเนอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการขนส่งทางทะเลให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงเกิดเป็นธุรกิจที่เรียกว่า Freight Forwarder หรือตัวแทนการส่งออก-นำเข้าสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษามากกว่า รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในระบบโลจิสติกส์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญของผู้ประกอบการ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าไปทั่วโลกได้อย่างครบวงจร ที่สำคัญช่วยประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากต่างๆ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยตนเอง แต่มอบหน้าที่ให้ Freight Forwarder จัดการแทนทุกขั้นตอน
       หน้าที่หลักของ Freight Forwarder ประกอบด้วย

9 บทบาท Freight Forwarder-Yale Logistics freight forwarder Freight Forwarder ตัวช่วยที่ดีที่สุดของผู้นำเข้า 9         Freight Forwarder Yale Logistics 768x1088

        นอกจากนี้ Freight Forwarder ยังเป็นผู้จัดการเรื่องการขนส่งให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ดังนั้นบริษัทที่ให้บริการจะต้องมีเครือข่ายที่กว้างขวาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด 
        Yale Logistics เราเป็น Freight Forwader ที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างถูกกฎหมายและครอบคลุมด้านโลจิสติกส์ สามารถออกใบขน ออก Form E มีใบกำกับภาษีครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งนำไปลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้ ทั้งดำเนินพิธีการศุลกากรให้ครบวงจร เอกสารทุกใบออกให้ในนามของลูกค้า ทำให้ไม่มีปัญหากับศุลกากรและสรรพากรในอนาคต 
         ที่สำคัญช่วยประหยัดต้นทุนการนำเข้าและค่าขนส่งเพียง 29 บาท/กก. ขนส่งทางรถจากจีนมาไทย 3-5 วัน พร้อมจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต์

4 thoughts on “Freight Forwarder ตัวช่วยที่ดีที่สุดของผู้นำเข้า”

 1. ผมจะสั่งซื้อสินค้าเครื่องเสียงมาทดสอบก่อน 1 เครื่อง ไม่ทราบว่ารับ นำเข้ามาได้ ไหมจำนวนน้อย

  1. รายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนแอดไลน์ @yalelogitsics ได้เลยค่ะ

  1. รายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนแอดไลน์ @yalelogitsics หรือโทร 02-114-7540 ได้เลยค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *