นำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต อย. Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าประเภทใด ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่จะสามารถนำเข้ามาได้ทันที โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ออกกฎควบคุมสินค้าบางชนิด ที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจาก อย. ก่อนนำเข้า เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคหรือนำไปจำหน่ายต่อ

นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบแบบชั่งกิโลและถูกกฎหมาย Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบการนำเข้าแบบชั่งกิโล VS แบบถูกกฎหมาย                                                              Yale Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบการนำเข้าแบบชั่งกิโล VS แบบถูกกฎหมาย

การนำเข้าสินค้าจีนในปัจจุบัน มีทั้งการนำเข้าแบบถูกกฎหมาย และแบบที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพิธีการนำเข้าของกรมศุลกากร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกจับและถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ วันนี้เรามีข้อมูลเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆ ระหว่างการนำเข้าแบบชั่งกิโลและแบบถูกต้องตามกฎหมาย มาดูกันว่าทั้งสองประเภทนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร

นำเข้าสินค้าจากจีน 10 ประเทศผู้ครองตลาด E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 10 ประเทศผู้ครองตลาด E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก                            10                           E Commerce                        Yalelogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 10 ประเทศผู้ครองตลาด E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก

10 ประเทศผู้ครองตลาด E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก ที่เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและหลายประเทศกำลังเติบโตในอัตราที่สูงเพื่อก้าวเข้ามาเป็นเจ้าตลาด

นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ -Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์                                                                                            Yalelogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์

นำเข้าสินค้าจากจีนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ แทนการยื่นด้วยเอกสารแบบเก่า เพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำเข้า

นำเข้าสินค้าจากจีน กับภาษี 4 ประเภทที่ต้องชำระ-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน กับภาษี 4 ประเภทที่ต้องชำระ                                       4                           Yalelogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน กับภาษี 4 ประเภทที่ต้องชำระ

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 4 ภาษีที่ต้องชำระ จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงต้องจัดเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงดูแล ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร

นำเข้าสินค้าจากจีน รู้ข้อดี-ข้อจำกัด ก่อนใช้บริการขนส่งทางรถ-Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน รู้ข้อดี-ข้อจำกัด ก่อนใช้บริการขนส่งทางรถ                                                                                        Yale Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน รู้ข้อดี-ข้อจำกัด ก่อนใช้บริการขนส่งทางรถ

นำเข้าสินค้าจากจีน รู้ข้อดี-ข้อจำกัด ก่อนใช้บริการขนส่งทางรถ โดยพิจารณาและเปรียบเทียบกับการขนส่งแบบอื่น เพื่อความคุ้มค่าและได้รับประสบการณ์การขนส่งที่ดีที่สุด

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563                            5                                          2563 Yalelogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563

5 เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ปี 2563 ที่มีการนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งสู่ยุคดิจิทัล

นำเข้าสินค้าจากจีนมีเฮ ศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับ Doing Business-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนมีเฮ! ศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับ Doing Business                                                                        Doing Business Yalelogistics 2 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนมีเฮ! ศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับ Doing Business

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ เมื่อกรมศุลกากรเผยมาตรการยกอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจไว้ 5 มาตรการ

นำเข้าสินค้าจากจีน How To จัดการกับความล่าช้าในการขนส่ง-Yalelogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน How To จัดการกับความล่าช้าในการขนส่ง How To                                             Yalelogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน How To จัดการกับความล่าช้าในการขนส่ง

How To จัดการกับความล่าช้าในการขนส่ง ที่ส่งผลต่อชื่อเสียง ความภักดีของลูกค้าและกำไรของธุรกิจ อันเป็นสาเหตุให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

นำเข้าสินค้าจากจีน ความผิดทางศุลกากร Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อย ในการนำเข้าและส่งออก                                                      Yale Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อย ในการนำเข้าและส่งออก

ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อยในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งจะต้องมีการเดินพิธีการศุลกากรและชำระภาษีอากรตามกฏหมาย ทำให้ถูกปรับเป็นเงินและมีโทษทางกฎหมายบ่อยครั้งเนื่องจากทำผิดกฏหมาย 5 ประเภทนี้