นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบการนำเข้าแบบชั่งกิโล VS แบบถูกกฎหมาย

นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบแบบชั่งกิโลและถูกกฎหมาย Yale Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เปรียบเทียบการนำเข้าแบบชั่งกิโล VS แบบถูกกฎหมาย                                                              Yale Logistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ข้อมูลล่าสุดจากกรมการค้าต่างประเทศเมื่อเดือนเมษายน ปี 2020 พบว่า ไทยนำเข้าสินค้าจากจีนสูงสุดเป็นอันดับ 1 โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า

ส่วนหนึ่งที่ไทยนำเข้าสินค้าจากจีนมากที่สุด เพราะข้อตกลงทางการค้า ACFTA ระหว่างอาเซียน-จีน ที่ให้สิทธิพิเศษประเทศสมาชิกงดเว้นการเสียภาษีนำเข้าจากจีน 0% หากมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Form E

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้าจากจีนในปัจจุบันนี้ มีทั้งการนำเข้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย และแบบที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพิธีการนำเข้ากับศุลกากรหรือที่เรียกกันว่า แบบชั่งกิโล ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกจับและถูกตรวจสอบย้อนหลังได้มากกว่า

วันนี้ แอดมินจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าแบบชั่งกิโลและแบบถูกต้องตามกฎหมาย มาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆ ว่าทั้งสองประเภทนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร

การนำเข้าแบบชั่งกิโล

การนำเช้าแบบชั่งกิโล หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าจากจีน แล้วนำเข้าได้ทันที โดยไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากร ซึ่งปกติแล้ว หากมีการลงทะเบียนครั้งแรกและครั้งเดียว ก็จะมีชื่ออยู่ในระบบของกรมศุลกากร สามารถปฏิบัติตามพิธีการนำเข้าได้ตามขั้นตอน

การนำเข้าแบบชั่งกิโลนั้น จะมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากไม่มีเอกสารนำเข้าที่ถูกต้อง เมื่อถูกตรวจสอบย้อนหลัง จะต้องเสียทั้งค่าปรับ ค่าภาษีย้อนหลัง ถูกริบของ และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 27 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2496 ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้ว การนำเข้าแบบกิโล มีลักษณะดังนี้

 • สามารถรองรับการนำเข้าทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • การคำนวณค่าขนส่ง มักขึ้นอยู่กับบริษัทชิปปิ้ง ทำให้ราคาขนส่งจะแตกต่างกันไป
 • นิยมสั่งซื้อจำนวนน้อยชิ้นเพื่อนำมาใช้เอง
 • ใบกำกับภาษีและใบเสร็จต่างๆ ออกโดยบริษัทชิปปิ้ง
 • หากนำเข้าสินค้าในปริมาณมาก เพื่อนำมาจำหน่ายต่อ เสี่ยงกับการถูกตรวจสอบย้อนหลัง
การนำเข้าแบบถูกกฎหมาย

การนำเข้าแบบถูกกฎหมาย หมายถึง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้ากับกรมศุลกากร โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กรมศุลกากร หรือสามารถให้บริษัทชิปปิ้งหรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทนให้ก็ได้ การขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากรนั้น จำเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานหลายใบ และเหมาะสำหรับนิติบุคลล นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นอื่นๆ เช่น

 • เอกสารการนำเข้าทุกใบ ออกโดยกรมศุลกากร สามารถใช้เป็นหลักฐานในการนำเข้าได้อย่างถูกต้อง
 • รองรับได้ทั้งการนำเข้าทั้งปริมาณน้อยและมาก
 • การคำนวณค่าขนส่ง เป็นมาตรฐานสากล
 • ปลอดภัยไร้ความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อนำเข้าสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายต่อ
 • ประหยัดเงินมากกว่า เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่อาจถูกจับในภายหลัง

หากคุณเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ การนำเข้าสินค้าจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย จึงนับว่ามีความปลอดภัยและอุ่นใจมากกว่า ทำให้หมดห่วง ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังว่าจะถูกตรวจสอบเมื่อไหร่ ที่สำคัญหากมองในระยะยาวแล้ว ถือว่าประหยัดและคุ้มค่ากว่า ไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกริบของหรือถูกปรับในภายหลัง

Yale Logistics ผู้ให้บริการชิปปิ้งจีนแบบถูกกฎหมาย สามารถดำเนินการนำเข้าแทนลูกค้าได้ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนนำเข้า การยื่นเอกสารแทน เอกสารทุกใบจะเป็นชื่อของลูกค้า เสมือนว่าคุณเป็นผู้นำเข้าสินค้าด้วยตนเอง สามารถใช้เป็นหลักฐานในการนำเข้าได้อย่างถูกต้อง สามารถออก Form E เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี ให้บริการขนส่งทางรถและเรือ พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ   

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *