ชิปปิ้งจีน นิยามของคำว่าสินค้าต้องห้าม VS สินค้าต้องกำกัด

ชิปปิ้งจีน นิยามของต้องห้าม & ต้องกำกัด Yale Logistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน นิยามของคำว่าสินค้าต้องห้าม VS สินค้าต้องกำกัด                                           Yale Logistics 768x402

ชิปปิ้งจีน เพราะไม่ใช่ว่าสินค้าทุกชนิดบนโลกใบนี้จะนำเข้ามาภายในประเทศได้ทั้งหมด มีสินค้าบางชนิดที่ทางรัฐเข้มงวดในการนำเข้า และถือเป็นสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการนำเข้าที่ละเอียดมากขึ้น

Yalelogistics ในฐานะ ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย และเดินเรื่องพิธีการของกรมศุลกากรให้กับลูกค้าเองทุกขั้นตอน ตลอดออกเอกสารทุกใบในนามของลูกค้า วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัดมาเล่าสู่กันฟัง

สินค้า/ของต้องห้าม คือ ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น

 • สารเสพติด
 • วัตถุหรือสิ่งลามก
 • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 • สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

สินค้า/ของต้องกำกัด คือ ของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของต้องกำกัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร

 • พระพุทธรูป >> กรมศิลปากร
 • อาวุธปืน กระสุนปืน >> กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • พืชและส่วนต่างๆ ของพืช >> กรมวิชาการเกษตร
 • สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ >> กรมปศุสัตว์
 • อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม >> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ชิ้นส่วนยานพาหนะ >> กระทรวงอุตสาหกรรม
 • บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ >> กรมสรรพสามิต
 • เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม >> สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติส

กรมศุลกากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด เมื่อคุณต้องการนำเข้าสินค้าจากจีน ตลอดจนมีรายชื่อหน่วยงานที่ต้องติดต่อเพื่อขอเอกสารอนุญาตเมื่อต้องการนำเข้าสินค้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีบริษัทชิปปิ้งให้บริการอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ Yalelogistics เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนหรือชิปปิ้งจีนที่นำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมาย ปลอดภัย เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *